Čengić, H. (2020) “Finansiranje političkih partija s osvrtom na Bosnu i Hercegovinu”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 1(1), pp. 133–152. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/236 (Accessed: 20 May 2024).