Ilić, V. (2020) “Krajnja desnica u Zapadnoj Evropi / The Far Right in the Western Europe”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 3(3), pp. 147–155. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/227 (Accessed: 16 July 2024).