Sefo, M. (2020) “Medijski aspekt nastanka i razvoja međukulturalne komunikacije / The Media Aspect of Intercultural Communication’s Origin and Development”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 3(3), pp. 29–41. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/219 (Accessed: 11 December 2023).