Šuščević, V. (2020) “Ekonomska diplomatija Bosne i Hercegovine / Economic Diplomacy of Bosnia and Herzegovina”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 2(2), pp. 299–319. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/214 (Accessed: 24 May 2024).