Gotovuša, E. (2020) “Etnička sekularizacija ustavnog prava / Ethic Secularization of Constitutional Law: Standard pluralističkog društva / Standard for Pluralistic Society”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 2(2), pp. 111–132. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/203 (Accessed: 5 March 2024).