Šmitran, M. (2020) “Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava i sloboda / Human Rights Protection in International Law”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 1(1), pp. 137–150. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/186 (Accessed: 19 July 2024).