Hajdarpašić, L. and Dizdar, S. (2023) “ULOGA VISOKOŠKOLSKIH BIBLIOTEKA U OTVORENOJ NAUCI / THE ROLE OF ACADEMIC LIBRARIES IN OPEN SCIENCE”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 3(1), pp. 491–503. doi: 10.48052/19865244.2023.1.491.