Pejanović, M. (2023) “ZNAČAJ ISTRAŽIVANJA ISTORIJSKOG PROCESA REVALORIZIRANJA NACIONALNOG IDENTITETA MUSLIMANA U SOCIJALISTIČKOJ JUGOSLAVIJI (1956–1971) / THE IMPORTANCE OF RESEARCHING THE HISTORICAL PROCESS OF REVALUATING THE MUSLIMS’ NATIONAL IDENTITY IN SOCIALIST YUGOSLAVIA”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 63(3), pp. 115–121. doi: 10.48052/19865244.2022.3.115.