Nurkić, B. (2022) “Vladavina prava kao vladavina ljudskih prava / The Rule of Law as the Rule of Human Rights”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 63(1), pp. 185–189. doi: 10.48052/19865244.2022.1.185.