Delibašić, A. (2022) “Kulturalni rasizam, primordijalni lojaliteti i etničko čišćenje / Cultural Racism, Primordial Loyalties, and Ethnic Ceansing”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 63(1), pp. 27–47. doi: 10.48052/19865244.2022.1.27.