Lavić, S. (2022) “Uz knjigu prof. dr. Ive Komšića / Accompaniment to a Book by Prof. Dr. Ivo Komšić”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 62(3), pp. 143–146. doi: 10.48052/19865244.2021.3.143.