Vatreš, A. (2021) “Antropocentrični pristup mediološko-komunikološko-sociološkim reperkusijama digitalne revolucije / Approach to Mediological-Communication-Sociological Repercussion of the Digital Revolution”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 62(2), pp. 163–166. doi: 10.48052/19865244.2021.2.163.