Sarač-Rujanac, D. (2021) “Burna jesen olimpijske 1984. i sarajevska inicijativa Udruženja španskih boraca / The Turbulent Olympic Autumn of 1984 and the Sarajevo Initiative by the Association of Yugoslav Brigadistas”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 62(2), pp. 149–158. doi: 10.48052/19865244.2021.2.149.