Fejzić Čengić, F. (2021) “O ljudskim civilizacijama / About Human Civilizations: Svijet i život kao najveći dar / The World and Life as the greatest Gift”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 62(2), pp. 145–148. doi: 10.48052/19865244.2021.2.145.