Mehmedović, E. and Hadžić, M. (2021) “Izazovi "nepotpunog zakonodavstva" / Challenges of "Incomplete Legislation": Otvorena pitanja odnosa između državnog i entitetskih zakonodavstava u socijalnom osiguranju policijskih službenika na nivou Bosne i Hercegovine / open Questions of the relationship between State’s and Entities’ Legislations in Social Security of Police Officers at the State Level of Bosnia and Herzegovina”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, 62(2), pp. 61–86. doi: 10.48052/19865244.2021.2.61.