Milanović, B. (2010) “Glavne književne pojave u Bosni i Hercegovini na kraju XIX i početkom XX vijeka”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, pp. 741–758. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/1017 (Accessed: 14 April 2024).