Babić, A. (2010) “Struktura srednjovjekovne bosanske države: Prilog objašnjenju pitanja razvitka nacionalnih odnosa u Bosni i Hercegovini”, Pregled: časopis za društvena pitanja / Periodical for social issues, pp. 568–575. Available at: https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/1001 (Accessed: 16 July 2024).