Šarac, Nedim. 2010. “Socijaldemokratska Stranka Bosne I Hercegovine I Agrarno Pitanje”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues, May, 486-94. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/992.