Šarčević, Abdulah. 2020. “Um I Temeljna Ljudska Situacija / Kritičko Poentiranje Adornovog Pojma Uma / Povodom Stote godišnjice rođenja Thedora W. Adorna”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 2 (3-4):5-15. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/92.