Pejanović, Mirko. 2021. “Genocid Nad Bošnjacima Srebrenice 1995. Godine / Genocide Against Srebrenica Bosniaks in 1995: Pretpostavka Za Njen Poseban društveno-Razvojni Status / A Precondition for Its Special Socio-Developmental Status”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 62 (1):215-32. https://doi.org/10.48052/19865244.2021.1.215.