Sefo, Mustafa. 2021. “Javno Mnijenje I Medijsko Oblikovanje Javnog Mnijenja / Public Opinion and How Media Form It”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 62 (1):175-84. https://doi.org/10.48052/19865244.2021.1.175.