Pojskić, Naris, Lejla Pojskić, Kasim Bajrović, and Rifat Hadžiselimović. 2015. “Položaj I Uloga Javnih Univerziteta U Kontekstu Savremenog naučnog I tehnološkog Razvoja”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 1 (1):115-21. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/841.