Pejanović, Mirko. 2015. “Odnos državne Strukture Prema Razvoju Bolonjskog Modela Studija”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 1 (1):45-49. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/836.