Mijović, Pavle. 2016. “Suverenitet I Bosna I Hercegovina / Bosnia and Herzegovina and Sovereignty: Postmoderna Paradigma / Postmodern Paradigm?”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 1 (1):81-93. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/822.