Hodžić, Refik. 2017. “Nova istraživanja U bosanskohercegovačkoj umjetničkoj umjetničkoj Muzici / New Research in BH Original Music”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 3 (3):223-26. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/812.