Delić, Amela. 2016. “Suočavanje S prošlošću U Online Medijima U Bosni I Hercegovini / Dealing With the Past in Online Media in Bosnia and Herzegovina”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 2 (2):91-102. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/776.