Lazić, Tatjana. 2020. “Teorijsko Pocizioniranje političke Kulture U Savremenoj politološkoj Misli”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 2 (2):125-48. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/707.