Purišević, Fuad. 2011. “Prava Boraca U Federaciji Bosne I Hercegovine Sa Osnovama I Razlozima Integriranja Prava U državi Bosni I Hercegovini”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 3 (3):175-206. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/645.