Šarčević, Abdulah. 2012. “Moć Uma: Uvod U Teoriju Socijalne Pulsacije”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 1 (1):251-59. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/640.