Bošnjović, Jasna. 2012. “Komuniciranje Univerziteta U Sarajevu I Njegovih Interesnih Grupa”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 1 (1):189-209. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/635.