Konaković, Suvad. 2012. “Azil U međunarodnim Dokumentima I Evropskoj Uniji Sa Osvrtom Na Normativna rješenja U Bosni I Hercegovini”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 1 (1):95-107. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/630.