Halapić, Edin. 2010. “Naučni Skup: "Mustafa Imamović - 45 Godina naučnog I publicističkog rada" -: Gradačac, 23-25. Oktobra 2009. Godine”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 3 (3):281-83. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/599.