Džindo, Jasmin. 2010. “Perspektive Italijanskog Jezika U Svijetu”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 3 (3):209-14. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/591.