Abazović, Mirsad. 2008. “Kontroverze Britanske Politike Prema Bosni I Hercegovini”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 2 (2):211-17. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/530.