Avdispahić, Muharem, Enver Halilović, Senadin Lavić, Zlatan Delić, Mirko Pejanović, Salih Fočo, Jusuf Žiga, Elvir Čizmić, Jasmina Osmanković, Naris Pojskić, Lejla Pojskić, Kasim Bajrović, Rifat Hadžiselimović, Pavle Mijović, Zlatiborka Popov-Momčinović, Anes Hrnjić, Mirza Čerkez, Ensar Šehić, and Mario Hibert. 2015. “Okrugli Sto Mjesto I Uloga Javnih Univerziteta U Bosni I Hercegovini održan 26. Marta 2015. Godine: Izlaganja”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 1 (1):1-202. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/487.