Fejzić, Elvis. 2018. “Vlast, građanstvo I Sloboda / Power, Citizenship and Freedom: Od političke Kontingencije Do Transformacije političkog / From Political Contingency to Political Transformation”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 3 (3):101-18. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/467.