Ždralović, Amila, and Velida Repovac Nikšić. 2019. “Sociologija U učionici: Analiza Nastavne Prakse U Srednjim školama U Kantonu Sarajevo”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 3 (3):109-26. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/369.