Lazić, Tatjana. 2015. “Izazovi I Perspektive Nadzora izvršne Vlasti U Parlamentarnim Demokratijama”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 3 (3):127-58. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/355.