Suljagić, Emir. 2019. “Logori I Prakse U Logorima Kao Sastavni Dio Strategije etničkog čišćenja: Moralni Napad Na žrtve”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 3 (3):47-71. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/342.