Čizmić, Elvir, and Kanita Imamović-Čizmić. 2020. “Principi Funkcioniranja Univerziteta treće Generacije – Lekcije Za Univerzitete U Procesu Tranzicije”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 1 (1):63-82. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/252.