Krcić, Šefket. 2020. “Muminovićeva "Filozofija ideologije" U Evropskom Krugu mišljenja: Analize - Filozof U Tranziciji: U Povodu Pet Godina Od Smrti Filozofa Dr. Rasima Muminovića (1935-2012)”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 1 (1):177-96. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/241.