Gotovuša, Ena. 2020. “Etnička Sekularizacija Ustavnog Prava / Ethic Secularization of Constitutional Law: Standard pluralističkog društva / Standard for Pluralistic Society”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 2 (2):111-32. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/203.