Londrc, Benjamina. 2020. “Društveno-Historijska Valorizacija značaja Prvog Zasjedanja ZAVNOBIH-a / Social-Historical Importance Valorization of the First Session of ZAVNOBIH”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 1 (1):269-73. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/194.