Halilović, Hariz. 2020. “Bosanskohercegovačka Dijaspora U Vrtlogu Globalnih Migracija: Izazovi I šanse Za Bosnu I Hercegovinu”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 3 (3):193-218. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/137.