Omerović, Enis. 2023. “ZLOČIN GENOCIDA U PRAVU O ODGOVORNOSTI / THE CRIME OF GENOCIDE IN LAW OF RESPONSIBILITY: POJEDINI ASPEKTI NJEGOVA DOKAZIVANJA / CERTAIN ASPECTS OF PROVING IT”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 64 (2):1-35. https://doi.org/10.48052/19865244.2023.2.1.