Hajdarpašić, Lejla, and Senada Dizdar. 2023. “ULOGA VISOKOŠKOLSKIH BIBLIOTEKA U OTVORENOJ NAUCI / THE ROLE OF ACADEMIC LIBRARIES IN OPEN SCIENCE”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 3 (1):491-503. https://doi.org/10.48052/19865244.2023.1.491.