Delibašić, Asim. 2022. “Kulturalni Rasizam, Primordijalni Lojaliteti I etničko čišćenje / Cultural Racism, Primordial Loyalties, and Ethnic Ceansing”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 63 (1):27-47. https://doi.org/10.48052/19865244.2022.1.27.