Čerkez, Mirza. 2014. “Mogućnosti I budućnost Bh. Društva / Options and Future of B-H Society”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 1 (1):59-61. https://pregled.unsa.ba/index.php/pregled/article/view/1076.