Vatreš, Amina. 2021. “Antropocentrični Pristup mediološko-komunikološko-sociološkim Reperkusijama Digitalne Revolucije / Approach to Mediological-Communication-Sociological Repercussion of the Digital Revolution”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 62 (2):163-66. https://doi.org/10.48052/19865244.2021.2.163.