Sarač-Rujanac, Dženita. 2021. “Burna Jesen Olimpijske 1984. I Sarajevska Inicijativa Udruženja španskih Boraca / The Turbulent Olympic Autumn of 1984 and the Sarajevo Initiative by the Association of Yugoslav Brigadistas”. Pregled: časopis Za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues 62 (2):149-58. https://doi.org/10.48052/19865244.2021.2.149.